Satsa på ett släcksystem till din restaurang

På arbetsplatser idag är det viktigt att ha släcksystem i fall det skulle börja brinna. Idag finns det flera olika sorters automatiska släcksystem som är anpassade för olika sorters rum och kök. Om du besöker Brandexperten så har de ett komplett sortiment av just detta och det finns flera olika lösningar. Det är allt från Forrex och pulver till släcksystemslösningar som är anpassade för just er.

Det behövs olika sorters system för att släcka en brand beroende på var den bryter ut. Är det så att det börjar brinna i ett vanligt rum så finns det bra släckanläggningar för detta. När det kommer till kök och restaurang bör man satsa på ett annat släcksystem, anpassat för det, då det finns farliga ämnen som kan göra spridningen av branden så att den blir total.

Anpassade system för brandsläckning i restauranger

Det är inte fel att satsa på automatiska släcksystem till alla rum, så att det direkt går igång om det skulle börja brinna. Ni som jobbar med kök och restaurang, ni ska satsa på Ansulex, som är ett brandsläckningssystem som är anpassat för denna typen av bränder.

I restaurangers kök finns det olja och annat som kan sprida elden på ett riktigt farligt sätt och för att kunna släcka en sådan brand så krävs det rätt typ av brandsläckningssystem.

Ni som vill ha ett släcksystem för vanliga rum, ni kan satsa på Inergen. Det är inte heller fel att satsa på att ha brandsläckare, brandfiltar och annat, som även de är bra mot att begränsa bränder. Vill du veta mer om vad det finns för olika sorters brandsläckningssystem så kan du läsa mer om detta på Brandexpertens hemsida.