Välbesökt matlandetseminarium fokuserade på primärproduktion

Inger Andersson, Livsmedelsverket, Maria Varnauskas, Exportrådet, Leif Denneberg, Jordbruksverket och Ami Hovstadius, VisitSweden diskuterade mer jord under naglarna med Ingela Stenson, United Minds

Inger Andersson, Livsmedelsverket, Maria Varnauskas, Exportrådet, Leif Denneberg, Jordbruksverket och Ami Hovstadius, VisitSweden diskuterade mer jord under naglarna med Ingela Stenson, United Minds

Cirka 100 personer pressade in sig på restaurang 50 kvadrats bakgård i Visby idag för att lyssna på hur det går i matlandetvisionen. Och hur kan primärproducenterna smittas av visionens budskap? Vilka steg tar myndigheter och tjänstemän som jobbar med visionen? Det var temat idag när United Minds i samarbete med Visit Sweden, Jordbruksverket och Exportrådet anordnade ett matlandetsseminarium där statssekreterare Magnus Kindbom och handelsminister Ewa Björling medverkade. Seminariet inleddes med att Magnus Kindbom och Ewa Björling fick berätta om hur läget ser ut i matlandetvisionen ur deras perspektiv. Magnus Kindbom levererade ett antal siffror som visade på utvecklingen i matlandet. Några siffror han nämnde:

 • Förädlingsvärdet för jordbruket har ökat med 9,5 % mellan 2008-2010
 • 31 stycken fler småslakterier. 2008 var det 119 stycken, 2011 149 stycken vilket motsvarar 26 %.
 • Antalet livsmedelsföretag har ökat med 3 % 2008-2011. Ökningen är 100 företag och av dessa är många nya inom dryckessidan. Målet är ytterligare 20 % till 2020 (ca 500 st).
 • Livsmedelsexporten har ökat nästan 16 % eller 7 miljarder (2008-2011). 2011 var den 56 miljarder och målet 2020 är 100 miljarder.
  • Antalet medlemsföretag i LRF som arbetar med egen livsmedelsförädling har ökat med 34 %. 2008 fanns 700 företag och 2011 var siffran uppe i 938 företag.
  • Av den totala turismkonsumtionen 2011 står restaurangnäringen för 13 % (35 miljarder) och ökade med 8,5 % jmf med 2010. Det är därmed ett av de delområden inom turismen som ökar allra mest. (Totalt ökade turismkonsumtionen med 6,4 % under samma tid.)
  • Antalet anställda i restauranger har ökat med nästan 8 % (5681 personer) mellan 2008-2010.
  • Antalet restaurangföretag har ökat med 543 stycken (2,7 %) 2008-2010.
  • Antalet restauranger med ”vitt kort”, internationell mästarklass i White guide har ökat från 6 stycken 2008 till 14 stycken 2012 (233 %)
  • Förädlingsvärdet i restaurangbranschen ökat med nästan 12 % (2008-2010)

 

Ewa Björling talade om att hon märker av matlandssatsningen i världen. Intresset för svensk mat kommer fram i hennes besök i andra länder. Hon berättade om UD:s satsning på att utbilda ambassadkockar i svensk mat och måltidskultur och att intresserat varit stort för att delta i utbildningen. Satsningen har också resulterat i en receptbank på Internet som ambassadkockarna och andra intressenter kan använda.

Ingela Stenson, United Minds presenterade en undersökning som visade att 74 procent av svenskarna anser att svensk mat blivit bättre, 81 procent tror att Sverige har goda förutsättningar att bli ett attraktivt matland och 38 procent säger att de kommer att köpa mer svenskt.

Ami Hovstadius från VisitSweden tryckte på att det pågår många satsningar inom måltidsområdet i Sverige som inte det berättas om och att alla har ett ansvar att sprida resultat. Hon berättade också om att intresset för svensk mat i utländsk media är stort.

Leif Denneberg, tillträdande GD för Jordbruksverket tryckte på att Jordbruksverket vill sätta råvaran i centrum i matlandet men att det finns diskussion att föra kring svensk matkvalitet. En förutsättning att komma vidare är nya typer av samarbeten mellan aktörer i livsmedelssektorn.

Maria Varnauskas från Exportrådet hade med sig en råvarukorg som bestod av de vanligaste varorna som exporteras. Knäckebröd, färdiga bakverk, vodka, pepparkakor är några av produkter. Hon påpekade att Exportrådet ser ett ökat intresse för export hos många mindre företag och det finns möjligheter att ta sig in på olika marknader om man har den rätta kunskapen.

Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket, pratade om arbetet som bedrivs inom deras måltidscentrum.   Att hitta bra exempel och lyfta dem men även försöka ta itu med problem som exempelvis ojämn kvalitet i skolmåltiderna har varit i fokus. Hon betonade också att aktörer inom den offentliga måltiden behöver mer kontakt med bönder.

Under seminariet fick också olika näringsrepresentanter uttala sig. Anniqa Nygård, vice ordförande i LRF, meddelande att LRF tycker att visionen är bra men att det behövs mer konkreta åtgärder för bönderna. Lönsamheten särskilt inom animalieproduktionen måste stärkas upp. Hon uppmanade också matlandsvisionen att inte ställa industri och råvaruproduktion mot varandra.

Karin Hallgren, Svensk mjölk, la fokus på att svensk mjölkproduktion är best practice och att många andra länder kommer hit för att se hur vi arbetar med djurvälfärd och miljöfrågor. Men något måste göras om inte mjölkproducenterna ska minska radikalt. Hon ville lämna över 10 punkter till statssekreterare Magnus Kindbom.

Johan Andersson, VD, KLS Ugglarp märkte av ett ökat intresse från konsumenterna men påpekade att svenska producenter måste ha samma konkurrensvillkor som producenter i andra länder. Han vill se EU-stöden kopplas till produktionen och att Sverige gör det möjligt att bedriva råvaruexport till Kina.

Marie Söderqvist, VD för LI, var tydlig i sitt budskap. Svensk livsmedelsindustri står för tillväxtpotentialen matlandet. Där finns jobben och möjlig lönsamhet. Svensk råvaruproduktion är beroende av industrin och inte tvärtom.