Sametinget får förnyat matuppdrag

Sametinget och Sameskolstyrelsen kan fortsätta att sprida kunskap om samisk mat. Foto: Ulla Andersson Jarl. Ren.

Sametinget och Sameskolstyrelsen kan fortsätta att sprida kunskap om samisk mat. Foto: Ulla Andersson Jarl. Ren.

Regeringen har gett Sametinget i uppgift att fortsätta med arbetet att lyfta den samiska maten. Regeringen beslutar också att Sameskolstyrelsen ska fortsätta sin satsning på det samiska köket i skolan.

- Det är den unika maten som är spjutspetsen i visionen Sverige – det nya matlandet, och samisk mat är ensam i sitt slag. Vi måste synliggöra maten och skapa intresse för den redan i skolmatsalen. Det sätter matsverige på kartan och det bevarar en viktig kultur, säger Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande från Landsbygdsdepartementet.

Enligt regeringsbeslutet  ska Sametinget fortsätta med sitt arbete att skapa samarbetsformer mellan rennäringen, jaktnäringen, de areella näringarna och det småskaliga fisket. Detta för att lyfta den samiska maten och synliggöra den. I uppdraget ingår att förenkla för matens väg från producent till konsument.

Ett steg till att lyfta den samiska matkulturen är att börja redan i skolan. Sameskolstyrelsen får i uppdrag att fortsätta med arbetet att öka kunskaperna och intresset för samisk mat i skolan.

- Det finns ett stort värde i att lära barnen den traditionella kunskapen om samisk mat och matkultur. Att ge barnen kunskap om kopplingen mellan renskötsel och matlagning är viktigt för att den samiska matkulturen ska leva vidare. Den samiska matkulturen är viktig för hela Sverige, och för Sverige som matland, säger Eskil Erlandsson.

Medlen som får användas till uppdragen är 500 000 kronor till Sameskolstyrelsen för satsningen inom skolmat och det samiska köket. Medlen för att synliggöra den samiska maten är 1 500 000 kronor och betalas ut av Jordbruksverket.