Nya samtal och arenor skapar nya affärsmöjligheter

Anita Broddesson, Klippans kommun, Görna Sajland, Procordia, Lennart E. Bengtsson, Wapnö och Stefan Allansson, Jägersro Restauranger debatterar råvarans betydelse för Sverige som matland.

Anita Broddesson, Klippans kommun, Görna Sajland, Procordia, Lennart E. Bengtsson, Wapnö och Stefan Allansson, Jägersro Restauranger debatterar råvarans betydelse för Sverige som matland.

2012 är primärproduktionens år inom visionen för Sverige som det nya matlandet. Råvarornas och producenternas roll står i fokus och då blir det intressant att höra hur övriga intressenter förhåller sig till den svenska råvaruproduktionen. När vi diskuterar maten från jord till bord synliggör vi hela bredden som krävs för att Sverige ska bli ett matland. Allt hänger ihop och just nu behövs det helt enkelt mer jord under naglarna.

På Borgeby Fältdagar bjöd Jordbruksverket in till ett seminarium kring svensk matkvalitet. Sveriges regering har lagt en vision om att Sverige ska bli bäst på mat i Europa, hur ska vi bli det?

-          Många anser att Sverige har goda chanser att Sverige ska bli ett matland. Men det krävs att vi jobbar tillsammans, konstaterar Pär Bergkvist från Jordbruksverket i sin inledning. Därför har vi bjudit in aktörer för samtliga fokusområden för att diskutera hur vi kommer framåt.

Tre mål är satta för att lyfta primärproduktionen i kommunikationssammanhang: Att sätta bonden i mitten, visa på goda exempel och få andra aktörer att bidra till lyfta med råvarorna in i visionsarbetet.

Hur ska engagemanget öka för att få med primärproduktionen?

-          Jag tror på att sätta konsumenten i fokus, det är ytterst de som har makten att förändra och som i dagsläget köper eller inte köper det som finns på marknaden. Det behövs också mer produktutveckling och här tror jag att det centralstyrda organisationssättet hämmar, säger Lennart E Bengtsson, VD på Wapnö gård, som har nötproduktion, mjölkproduktion, förädling, restaurang och övernattningsverksamhet.

-          Det finns många som arbetar med mat i Skåne, säger Charlotta Ranert från Skånska Matupplevelser. För mig är det tydligt att det saknas styrning kring matvisionen här och det gör att vi sackar efter.

-          Kraven ökar från föräldrar på att vi ska ha bättre mat i skolan, konstaterar Anita Broddesson, kostchef i Klippans kommun. Vi har jobbat mycket med det här och har avtal med en lokal köttleverantör. De levererar inte allt svenskt, men vi har satt kvalitet som vår högsta bedömningsfaktor i upphandlingen. Vi anser att mer närodlade produkter får vi en ökad flexibilitet i vår matverksamhet.

-          Vi använder många svenska råvaror och bedriver kontraktsodling, berättar Göran Sajland, som jobbar med kvalitet, matsäkerhet och miljöfrågor på Procordia. Men vi har också importerade råvaror främst på grund av prisfaktorn men också på grund av leveransstorlek. Vi ser också att trenden med lågprisprodukter ökar på marknaden.

-          För besöksnäringen är det inte så viktigt med primärproduktionen idag, men om vi ska bli ett matland blir det viktigt. Idag saknas det arenor för primärproduktionen och turismen att mötas på.

-          Det är oerhört viktigt med råvaror och primärproduktion, men det krävs många filer som passar fler. Några ska vara i filen för storskalig produktion med prispress och andra ska finnas i mellanfilerna och några i den smala filen. Det är för mycket tjafs, för många projekt. Vi behöver en arena för att göra affärer och mer kreativitet för att ro hem dem.

Vad är ett gott exempel? Är allt synonymt med kvalitet?

-          Nej, vi specificerar våra råvaror noga alltifrån smak, utseende med mera, men också efter pris, konstaterar Göran Sajland. För oss är det viktigast att produkterna vi levererar är goda.

-          Det är en oerhört viktig fråga. Svenskheten ger inget mervärde i pris, anser Lennart E Bengtsson. Jag tror inte vi vet vad kvalitet är, vilket är en brist på kunskap och information.

-          Den rena råvaran är kvalitet, anser Anita Broddesson. Det som är utan tillsatser och smakförstärkare.

-          Mat är en helhetsupplevelse. Från att odla lite själv, tillreda och äta tillsammans, tycker Stefan Allansson. Idag finns för många mellanled vilket gör att påslagen blir stora på fel ställen.

Går det att tjäna pengar på kvalitet?

-          Om det är nära till konsumenten, ja, säger Lennart E Bengtsson tvärsäkert.

-          Sverige kan inte försörja industrin med råvaror idag, eftersom de levererar får små kvantiteter.

Från publiken kommer frågan om hur man som bonde får kontakt med olika aktörer som kan vara intresserade av de egna produkterna.

-          Som restauratör kan jag säga att vi gillar att bli uppringda av personer som säger att jag har produkter, jag kommer förbi och tar en kopp kaffe. Då kan vi skapa nya affärer.

Problemet med att restauranger ofta endast är intresserade av vissa köttdelar har Anita Broddesson en bra lösning på:

-          Om nu restaurangerna är intresserade av bakdelarna så kan jag säga att jag som kostchef i offentlig verksamhet mer är intresserad av framdelarna och köttfärs. Vi skulle faktiskt kunna inleda samarbete och avtal om att dela på kon.

 

 

 

 

Vilken är den mest underskattade råvaran?

Anita: Lammkött

Göran: Persiljerot

Lennart: Vatten

Charlotta: Potatis

Stefan: Potatis, sortbestämd

 

Vilken är den mest överskattade råvaran?

Anita: Mjölk

Göran: Palsternacka

Lennart: Potatis hos producenter och pasta hos konsumenten

Charlotta: Ramslök

Stefan: Potatis utan namn