Fröupproret, akt två?

För nästan precis ett år sedan spred sig ett uppror bland matbloggare, fritidsodlare och andra matintresserade mot Jordbruksverkets nya regler för små frötillverkare. Verket tolkade ett EU-direktiv som att alla fröer som säljs i Sverige skulle vara registrerade, inklusive fröer som bara såldes i mycket små kvantiteter för hobbyodling och entusiaster. Första året skulle  registreringen kosta 5000 kronor, därefter 2000 kronor per år. För små frötillverkare med brett sortiment av gamla traditionella köksväxter som bara säljer ett fåtal av varje riskerade det bli en ekonomisk katastrof.

Upprördheten spred sig också till vanliga medier och ledarsidor. Verket utvecklade sitt resonemang och menade att kritikerna missförstått, något som dock motsades av entusiaster. Till sist sattes avgiften på 800 kronor i stället för 2000.

Nu kommer kanske nästa steg. I augusti beslutade Jordbruksverket att förändra avgiften för stickprovskontroll av importerade fröer. Enligt de nya reglerna ska avgifterna baseras på antalet partier, oavsett storlek. Även här drabbas de små företagen som satsar på bredd i utbudet svårt, om man har många udda sorter men inte särskilt många av varje får man betala en högre avgift än om man säljer tusentals av bara några få sorter. Småföretag som Lindbloms Frö, Runåbergs Frö och Impecta blir hårt drabbade och Veronica Gårdestig vid Impecta Frö säger till Alltomträdgård:
”Kontrollavgifterna för ett parti blir högre än vad vi betalar för fröna. Hur vi ska lösa det vet vi inte just nu. Vi kan ju inte ta ut ännu högre priser på fröpåsarna.” Redan reagerar bloggare och på twitter är upprördheten stor bland matintresserade.

På samma sätt som med tolkningen av EU-direktivet kring registrering är den här hanteringen svår att begripa ur ett matlandsperspektiv. För att vara ett stort matland kan man tänka sig att man snarare borde uppmuntra en bredd på grönsaksutbudet. I det uppmärksammade nya nordiska köket bygger mycket på traditionella och ovanliga köksväxter av hög kvalitet.

Ytterligare en underlig detalj i förfarandet är att remiss enbart tycks ha gått ut till Nelson fröer, ett av de stora fröföretagen.