Behövs det en definition av närproducerat?

Konsumenter är förvirrade. Vad är det för skillnad mellan närproducerat, lokalt producerat och regional mat? Och vad innebär egentligen begreppen? Dessa frågor sätter Institutionen för Livsmedelsvetenskap vid SLU under lupp och tillsammans med olika företrädare för livsmedelssektorn ska de utreda om det behövs definitioner och vilka de ska vara.  För att alla inblandade ska kunna förhålla sig till ämnet utgår de från följande tes:
Maten konsumeras och produceras lokalt (inom 25 mil)
1. Råvaror, förädling och försäljning sker inom 25 mil
2. Råvaror och försäljning sker inom 25 mil, förädling sker på annan plats (utanför 25 mils-gränsen)
3. Råvaror ej inom 25  mil, förädling och försäljningen sker inom 25 mil.
-råvaror med endast svenskt ursprung
-råvaror från hela världen
Det är punkt 1 och 2 som ingår i definitionen.

På Jordbruksverkets projektägarmöte idag hade flera av deltagarna synpunkter på arbetet. En viktig aspekt som flera framförde var att i södra Sverige är 25 mil ett stort område. Det skulle innebära att Skånsk mat räknas som närproducerad i Västra Götaland medan milen är ”kortare” i norra Sverige. En annan synpunkt var att definitionerna inte får sätta käppar i hjulen för lönsamhet. Kanske måste definitionerna i mil vara olika för olika produkter.

Projektet kommer även att titta på hur närproducerade produkter definieras i andra länder. Hela arbetet ska vara klart någon gång under hösten 2012.

Har du synpunkter eller vill vara en del av de diskussionsgrupper som projektet kommer att arbeta med kontakta Ingela Hallberg på SLU? ingela.hallberg@slu.se