Från ord till handling – vad behövs i matlandet Sverige?

På matlandetkonferensen på Öland idag arbetade matlandetambassadörerna och Eskils expertråd i workshopsform och några av de synpunkter som kom upp var:

-vi måste gå från ord till handling. En konkret sak är att vara en bra beställare. Ska vi anordna konferenser, möten, träffar – fundera över vad vi kommunicerar matmässigt. Ställ krav på arrangören. Matlandet måste kommuniceras i alla situationer. Det skapar ambassadörer överallt,
-för att nå ut med budskapet om Sverige det nya matlandet måste vi samordna oss mycket mer. Vårt gemensamma budskap om det fantastiska matlandet måste mynna ut i kunskap och det får man genom upprepning av information,
-i arbetet med att styra och kommunicera Sverige det nya matlandet kan man använda matlandetambassadörerna och expertrådet mycket mer. Det finns nätverk och stor kompetens här,
-det skulle finnas en handlingsplan för varje region hur man når visionen,
-utsänkningstillståndet måste bli generösare om vi ska locka hit utländska turister,
-inventera alla matföretag och se vilka det är som har ambition att växa,
-inventera alla goda exempel där kommuner arbetar på ett sätt som även främjar företagsutveckling. Sprid dessa exempel,
-sprid kunskapen att dela anbuden så kan fler aktörer lägga offert på måltiderna i skola, vård och omsorg,
-viktigt att få hela restaurangbranschen engagerad i visionen. De är viktiga budbärare,
-vi måste skapa utrymme för mångfald; många olika produkter, producenter och
-få med andra politiska områden i visionen. Uppvakta nöringsdepartementet och utbildningsdepartementet. De måste med i visionsarbetet,
-vi måste börja hos oss själva. Förändra vår egen bild av oss som matland. Vi måste ta vara på möjligheterna. Kunderna kommer sällan till oss, vi måste komma till kunden,
-tillämpningen av livsmedelslagstiftningen måste bli enklare,
-vi måste jobba mer med media och peppra med goda exempel,
-vi saknar handeln i visionen. De är en viktig samarbetspartner.

Vad tycker du?