Livsmedelsakademien får planera sjukhusmaten i Trelleborg

Region Skåne jobbar för att Skåne ska bli norra Europas bästa matregion 2025. Där ingår den mat som regionen direkt styr över, den offentliga. Därför drar man nu igång ett pilotprojekt inför sommaren 2010 för maten på lasarettet i Trelleborg. Då går nämligen det nuvarande avtalet ut och fram till dess kommer Skånes Livsmedelsakademi att undersöka och planera för ett självförsörjande sjukhuskök. Projektet omfattar allt från kökets utformning, organisation och bemanning till inköp och måltidsupplägg.

Idén är att se sjukhusköket mer som ett restaurangkök, satsa på lokal och närodlad mat, men självklart med bibehållen fokus på det näringsriktiga.
Man vill också ge gästerna större restauranglik valfrihet, man ska kunna äta på olika tider, från olika menyer etc.
Tanken är också att personalen ska få vidareutbildning och inspiration att vidareutveckla köket.

Idéerna påminner mycket om de som exempelvis Lantmännens Kurt Weid försöker sprida i skolorna, och som han nyligen fick pris för. Hoppas att det övriga offentliga matsverige följer projektet med nyfikenhet och ser vad vi alla kan lära. Den offentliga maten är trots allt den mat som politiker kan bestämma direkt över, och om matlandet ska ha någon chans alls att lyckas måste det offentliga också sträva efter att Sverige ska bli ett av Europas bästa matländer.