Ska offentlig upphandling få ställa krav på bättre djurhänsyn?

I DN skriver biologen och frilansskribenten Jenny Jewert om Sigtuna kommuns kamp mot företaget Servera kring upphandling av mat. Kommunen vill ställa hårdare krav på djurhänsyn, minskad antibiotikaanvändning, kortare transporter, vilket Servera menar strider mot EU-rätten:

”Sigtunas syfte med upphandlingen är att köttet ska vara producerat under bättre djurförhållanden än vad EU:s minimilagstiftning tillåter. Det är ett högst legitimt syfte som är uppbackat av objektiva krav och inte utestänger konkurrenter i andra länder.

Kärnfrågan som denna juridiska tvist kokar ner till är: Ska offentlig upphandling vara en bromskloss eller en stigfinnare för uthållig utveckling? Ska det offentliga vara en förebild i miljö- och djurskyddsarbetet eller en lättsinnig glidare som sätter EU:s minimilagstiftning som tak?”

Varje år handlar det offentliga Sverige mat för 10 miljarder. Men får man bestämma om matens innehåll eller gäller endast pris? Får kommuner och landsting ens vara med i resan mot ett bättre matland? Om några veckor kommer domen i tvisten mellan Sigtuna och Servera, då får vi lite mer vägledning.