Smakstart Västernorrland

Genom en gemensam marknadsplatsnätet ska matföretagare i västernorrland enklare kunna nå både konsumenter och varandra med sina produkter. Det ska både ge hjälp till dem som önskar handla lokalt och närproducerat och för konsumenter som enklare vill kunna hitta intressanta produkter. Hushållningssällskapet, som håller i projektet och som fått stöd inom projektet Matlandet Sverige, vill göra det enklare för lokala matföretag att vara lönsamma, då efterfrågan redan i dag egentligen är större än den faktiska omsättningen. Det stora hindret är tillgängligheten, och det kan man försöka lösa såhär. Restauranger vill t ex gärna handla lokalt, men vill gärna ha bara en instans att handla från, för att förenkla.