Företag nr 5 – Skolmatsbolaget

Läs mer om projektet och de första företagen här.