Bättre mat

”Vårt bästa förslag är att skapa bättre villkor för producenterna. Då blir det en större andel inhemskt producerad mat med höga miljö- och djurskyddskrav, samt kortare transporter. Det handlar både om allmänt gynnsam politik för företagare, i synnerhet på landsbygden, samt att bönderna får ekonomisk ersättning för det mervärde som det brukade landskapet innebär för samhället.”